Επικεφαλής Εταίρος: Περιφέρεια Ηπείρου

Εταίροι:

  • Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου
  • Δήμος Erchie (ο οποίος βρίσκεται στην Επαρχία του Μπρίντιζι στην Περιφέρεια της Απουλίας)
  • Δήμος Leverano (ο οποίος βρίσκεται στην Επαρχία του Λέτσε στην Περιφέρεια της Απουλίας)
  • Δήμος Villa Casteli (ο οποίος βρίσκεται στην Επαρχία του Μπρίντιζι στην Περιφέρεια της Απουλίας)