Χρησιμότητα

Οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν ειδική ενημέρωση των κυνηγών σε θέματα οικολογίας, βιολογίας ειδών, διαχείρισης οικοσυστημάτων, νομοθεσίας, χρήσης όπλων και λοιπών θεμάτων που άπτονται της δραστηριότητας της θήρας προκειμένου ν’ αποκτηθούν ολοκληρωμένες γνώσεις. Επίσης, εξαιτίας της φύσεως της κυνηγετικής δραστηριότητας δημιουργούνται αυξημένοι κίνδυνοι ατυχημάτων οι οποίοι επιβάλλουν τόσο τη θεωρητική όσο και την πρακτική άσκηση σε θέματα φύλαξης και χρήσης κυνηγετικών όπλων καθώς και πρώτων βοηθειών. Είναι λοιπόν μέγιστη η ανάγκη οργάνωσης ενός φορέα διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα θήρας. Το ρόλο αυτό αναδεικνύει το Περιβαλλοντικό Κέντρο.

Το κτίριο που στεγάζεται το Κέντρο ανήκει στην Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου. Έχει παραχωρηθεί ο χώρος για να στεγαστεί το Περιβαλλοντικό Κέντρο για την Περιφέρεια Ηπείρου και υπεύθυνη για την λειτουργία και την διατήρησή του μετά το τέλος του προγράμματος ThiroPedia θα είναι η Ε’ ΚΟΗ. Το υφιστάμενο κτίριο βρίσκεται στην ΤΚ Λιγκιάδων της ΠΕ Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών και είναι ολοκληρωμένο. Είναι ισόγειο κτίριο και έχει έκταση συνολικά 104,625 τ.μ.

Newsletter

newsletter