Περιγραφή :

Έχει μήκος 95-110cm, άνοιγμα φτερούγων 230-265cm και βάρος 7,265kgr. το αρσενικό και 7,550kgr. το θηλυκό. Κατά την πτήση αναγνωρίζεται από τα άλλα είδη γυπών από το γεγονός ότι κρατάει το λαιμό του διπλωμένο με αποτέλεσμα το κεφάλι του να διακρίνεται δύσκολα. Επίσης, διακρίνεται από τις μακριές, πλατιές και αποστρογγυλωμένες φτερούγες, καθώς και από την πολύ κοντή, σχεδόν τετράγωνη και καστανόμαυρη ουρά. Το κεφάλι και ο λαιμός καλύπτονται από λευκά πτίλα. Στη βάση του λαιμού φέρει χαρακτηριστική τραχηλιά από μακριά πτίλα, η οποία είναι λευκή στα ώριμα άτομα και καστανή στα νεαρά.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται κυρίως με τα εντόσθια πτωμάτων μέσου και μεγάλου μεγέθους θηλαστικών.Αναζητά την τροφή του σε απόσταση 50-60 χλμ. και αντιλαμβάνεται τα πτώματα από τις κινήσεις των άλλων πτηνών.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ενδιαιτεί σε όλους τους τύπους ενδιαιτημάτων, συνήθως όμως σε ορεινές περιοχές με μεγάλα διάκενα και μακριά από ανθρώπινη παρουσία. Απαντάται μέχρι και σε υψόμετρο 2.750μ. Σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες για το είδος στην Ήπειρο έχουν οριστεί οι ΖΕΠ στα Όρη Βάλτου, Παραμυθιάς, στενά Αχέροντα, Κοιλάδα Αχελώου, όρος Λάκμος.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Οι κυριότερες απειλές του είδους οι οποίες έχουν οδηγήσει και σε σημαντική μείωση του πληθυσμού του, είναι τα δηλητηριασμένα δολώματα, η θανάτωση από πρόσκρουση σε ανεμογεννήτριες και η μείωση της παραδοσιακής νομαδικής κτηνοτροφίας.