Περιγραφή :

Έχει μήκος 50-66cm, άνοιγμα φτερούγων 127-180cm, και βάρος 950-1.700gr το αρσενικό και 1.200-2.100gr το θηλυκό. Τα δύο φύλα μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους, αλλά το αρσενικό ξεχωρίζει από την πιο αδύνατη σιλουέτα του και τα πιο στενά φτερά. Στο αρσενικό το στήθος είναι πιο υπόλευκο από ότι στο θηλυκό. Το πάνω φτέρωμα είναι βαθύ καφέ, το κεφάλι είναι λευκό με μαύρη μάσκα στα μάτια, η οποία φτάνει έως το πίσω μέρος του. Η ίριδα των ματιών είναι χρυσοκαφετί, το ράμφος μαύρο με μπλε κήρωμα, και τα πόδια είναι λευκά. Η ουρά είναι κοντή. Στην πτήση ο Ψαραετός έχει τοξωτά φτερά και θυμίζει πτήση γλάρου.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται με ψάρια κατά 99%. Συλλαμβάνει κυρίως ψάρια που ζυγίζουν από 150gr έως 300gr, άλλα έχει παρατηρηθεί να συλλαμβάνει και τροφή μέχρι και 2kg. Εναλλακτικά αλλά σπάνια, ο Ψαραετός μπορεί να τραφεί και με τρωκτικά, κουνέλια, λαγούς, αμφίβια, μικρά πτηνά και ερπετά.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ο Ψαραετός είναι είδος που φωλιάζει σε δέντρα παραποτάμιων δασών και συστάδες δέντρων κοντά σε μεγάλα υγροτοπικά οικοσυστήματα με πλούσια ιχθυοαποθέματα. Εφόσον είναι περαστικό είδος από τη χώρα μας δεν παρουσιάζονται κάπου σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες του στην Ελλάδα ούτε και στην Ήπειρο.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Οι κυριότερες απειλές του είδους είναι η καταστροφή των παραποτάμιων δασών.