Περιγραφή :

Έχει μήκος 80-93cm, άνοιγμα φτερούγων 190-225cm, και βάρος 2.840-4.550gr το αρσενικό και 3.840-6.665gr το θηλυκό. Διακρίνεται από το μεγάλο μέγεθος και το ισχυρό ράμφος και τη μακριά ουρά του. Ο χρωματισμός του φτερώματος είναι μαυρόφαιος με εξαίρεση τη χρυσίζουσα ανταύγεια του κεφαλιού, του αυχένα και των καλυπτηρίων. Οι ταρσοί καλύπτονται με φτερά μέχρι τη βάση των δακτύλων. Τα θηλυκά μοιάζουν με τα αρσενικά ως προς το χρωματισμό, συνήθως όμως αυτά είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος (4.690gr). Τα νεαρά διακρίνονται από το λευκό χρωματισμό στη βάση πρωτευόντων και δευτερευόντων φτερών και τη λευκή ουρά με μαυρόφαιη λωρίδα στο άκρο της.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται με μικρού και μέσου μεγέθους θηλαστικά, όπως από τρωκτικά, αγριοκούνελα, ακανθόχοιρους, κουνάβια μέχρι και νεαρά ζαρκάδια, μικρού μεγέθους πτηνά, χελώνες και ορισμένες φορές και με πτώματα. Κατά τη διάρκεια της θερμής περιόδου στη Μεσόγειο ειδικότερα, τρέφεται με χελώνες των οποίων για να διαρρήξει το κέλυφος τις απελευθερώνει από μεγάλο ύψος.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ο Χρυσαετός ζει σε ορεινές και βραχώδεις περιοχές, καθώς και σε ορεινά δάση, σε στέπες και σε ερημικά περιβάλλοντα. Φωλιάζει σε απόκρημνες πλαγιές. Κατασκευάζει φωλιά μεγάλων διαστάσεων, με περιοχή ενδημίας 44-52km2. Στην Ήπειρο έχουν οριστεί αρκετές ΖΕΠ ως σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες για το είδος.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Οι κυριότερες απειλές του είδους είναι η υποβάθμιση των βιοτόπων τροφοληψίας και η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων.