Περιγραφή :

Έχει μήκος 37-43cm, άνοιγμα φτερούγων 81-96cm και βάρος 264-727gr. το αρσενικό και 301-730gr. το θηλυκό. Εμφανίζει αντίστροφο φυλετικό διμορφισμό. Διακρίνεται από τα μεγάλα μαύρα μάτια, την έλλειψη λοφίων και τον γκριζόφαιο δίσκο του προσώπου. Το φτέρωμα στο πάνω μέρος είναι γαιώδες με στίγματα και γραμμώσεις. Το κάτω είναι καστανόφαιο με ανοιχτόχρωμες ραβδώσεις και κηλίδες. Έχει άσπρες κηλίδες στους ώμους.Εκτός από τον τυπικό χρωματισμό του υπάρχει και ένας άλλος τύπος με σκουρόχρωμες αποχρώσεις.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται κυρίως μικρά τρωκτικά, εντομοφάγα θηλαστικά και θηλαστικά μεγέθους μέχρι το αγριοκούνελο. Επίσης τρέφεται με μικρά πτηνά, αμφίβια, γαιοσκώληκες και πιο σπάνια με έντομα.Τα άπεπτα υπολείμματα της λείας του τα αποβάλλει με τη μορφή σβώλων.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ο Χουχουριστής ενδιαιτεί κυρίως σε δάση, αλλά συναντάται και σε πάρκα, κήπους, και εμφανίζεται και κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Φωλιάζει κυρίως σε κουφάλες παλιών δέντρων, η παλαιά κτίσματα. Δεν έχει προσδιοριστεί στην Ήπειρο κάποια περιοχή ως σημαντικός πληθυσμιακός πυρήνας για το είδος. Είναι είδος ιδιαίτερα επιθετικό κατά την αναπαραγωγική περίοδο.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Οι αποψιλωτικές υλοτομίες και η ακατάλληλη διαχείριση δασών όπου οδηγεί στην ρίψη δέντρων κατάλληλων για φωλεοποίηση από το είδος. Οι ραγδαίες μεταβολές στην ένταση των δασικών πυρκαγιών.