Περιγραφή :

Έχει μήκος 120-145 εκ., ύψος 105-155 εκ., άνοιγμα φτερούγων 140-170 εκ. και βάρος 3.100-4.100 γρ. το αρσενικό και 2.100-3.300 γρ. το θηλυκό. Τα πόδια και ο λαιμός είναι πολύ μακριά και το ράμφος ογκώδες καμπυλούμενο προς το κάτω. Το χρώμα του φτερώματος είναι λευκό, ενώ τα καλυπτήρια των φτερούγων ροζ.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται σε ομάδες την ημέρα και η τροφή του αποτελείται από ασπόνδυλα, έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, φύκια, σπόρια και σπάνια μικρά ψάρια. Το είδος είναι εξαιρετικά κοινωνικό, τρέφεται και κουρνιάζει σε μεγάλα κοπάδια.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ζει σε λίμνες, βάλτους και λιμνοθάλασσες. Προτιμά ρηχούς (έως 1 μ.) ευτροφικούς υγροτόπους όπως αλμυρές λίμνες, λιμνοθάλασσες, ρηχούς θαλάσσιους όρμους και αλυκές με pH μέχρι 11. Φωλιάζει σε αποικίες πάνω στο έδαφος με βλάστηση. Δεν έχουν προσδιοριστεί για το είδος σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες στην Ήπειρο.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Η υπερβολική μείωση της στάθμης του νερού που οδηγεί σε υπερ‐αλμύρωση των λιμνών και μειώνει τους διαθέσιμους τροφικούς πόρους και προκαλεί βωτουλισμό. Οι δηλητηριάσεις από μολυβδίαση. Η πρόσκρουση σε φράκτες και γραμμές μεταφοράς ρεύματος.