Περιγραφή :

χει μήκος 62-69cm, άνοιγμα φτερούγων 162-178cm, ουρά 26-31cm και βάρος 1.180-2.000kgr το αρσενικό και 1.304-2.324kgr το θηλυκό. Διακρίνεται από το λευκό χρωματισμό της κοιλιάς, της ουράς και του κάτω μέρους των φτερούγων. Το στήθος συνήθως είναι καφέ σκούρο. Το φτέρωμα στο πάνω μέρος είναι φαιό ή γκριζόφαιο με μαυρόφαια τα πρωτεύοντα φτερά και ανοιχτοκάστανα καλυπτήρια. Έχει μεγάλο και σφαιρικό κεφάλι, με μικρό ράμφος και μεγάλα μάτια. Ίριδα των ματιών κίτρινη ενώ το κήρωμα και τα πόδια γκρίζα. Η μακριά ουρά έχει 3-4 άτονες σκούρες λωρίδες.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται κυρίως με φίδια μεσαίου μεγέθους (νερόφιδα, νεροχιές, σαπίτες, δενδρογαλίες) μήκους 1m, σαύρες και πιο σπάνια χελώνες. Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες με έλλειψη φιδιών τρέφεται και με τρωκτικά. Μεταφέρει την τροφή του μέσα στον πρόλοβο, ενώ συνήθως η ουρά της λείας προεξέχει από το ράμφος για να διευκολύνεται η εξαγωγή της από το άλλο φύλο ή από το νεοσσό.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ο Φιδαετός ζει σε ορεινές και λοφώδεις περιοχές, σε δάση κωνοφόρων και μικτά πλατύφυλλων – κωνοφόρων, και σε ελώδεις επίπεδες περιοχές. Προτιμά δασωμένες περιοχές με διάκενα, που ίσως γειτνιάζουν με γεωργικές καλλιέργειες. Κατασκευάζει τη φωλιά του σε πλαγιές με νότια έκθεση.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Οι κυριότερες απειλές του είδους είναι η δάσωση των ανοιχτών εκτάσεων, η υποβόσκηση, η εγκατάλειψη των ορεινών καλλιεργειών και η εντατικοποίηση της γεωργίας με τη χρήση ζιζανιοκτόνων και φυτοφαρμάκων.