Περιγραφή :

Είναι το μεγαλύτερο είδος της οικογένειας. Έχει μήκος 36-42 εκ. και βάρος 938 γρ. το αρσενικό (εύρος 676-1.200 γρ.) και 872 γρ. το θηλυκό (εύρος 595-1.150 γρ.). Φτέρωμα μαύρο. Λευκό σάρκωμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού. Ράμφος λευκό, πόδια ελαιογκρί και δάχτυλα γκριζωπά και λοβώδη. Άκρα δευτερευόντων λευκά. Τα νεαρά άτομα είναι σκούρα καστανά, με σκούρο γκρι ράμφος και μετωπική χώρα.

Τροφικές Συνήθειες :

Είναι είδος παμφάγο. Η διατροφή της κυρίως αποτελείται από καρκινοειδή, μαλάκια και μικρά ψάρια, έντομα, και τις προνύμφες τους, σκαθάρια, σαλιγκάρια, καθώς επίσης και σπόρους, μίσχους υδρόβιων φυτών, αλλά και σπόρους και βλαστούς άλλων φυτών. Η σύλληψη της τροφής γίνεται με καταδύσεις σε βάθος 1-2 μ.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ζει σε έλη και λίμνες. Προτιμά ύδατα με άφθονη υδρόβια βλάστηση στον πυθμένα. Αποφεύγει μικρές, αβαθής υδατοσυ-γκεντρώσεις με πυκνή βλάστηση ή με πυθμένα χωρίς βλάστηση. Τον περισσότερο χρόνο μένει στο νερό. Φωλιάζει σε αβαθή ύδατα, επάνω σε εξέδρες από νεκρή βλάστηση. Την φωλιά κατασκευάζουν και τα δύο φύλα. Είναι είδος χωροκρατικό και η περιοχή ενδημίας έχει έκταση 0,1-0,5 Ηα. Σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες για το είδος στην Ήπειρο έχουν οριστεί οι ΖΕΠ στον Αμβρακικό κόλπο, στη λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και Κορακονήσια, στα οποία είναι και είδος χαρακτηρισμού.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Το είδος απειλείται από τη δραματική συρρίκνωση των βιοτόπων του, όπως επίσης και από τα αρπακτικά πουλιά γεράκια, κουκουβάγιες, μπούφους, αετούς, κουρούνες,γλάρους,κίσσες) και τα σαρκοφάγα θηλαστικά.