Περιγραφή :

Έχει μήκος 40-47 εκ., άνοιγμα φτερούγων 65-72 εκ. και βάρος 400-950 γρ. το αρσενικό και 450-920 γρ. το θηλυκό. Το αρσενικό διακρίνεται από τον ιριδίζοντα μαύρο χρωματισμό του πάνω μέρους του σώματος και του στήθους, τα κίτρινα μάτια και το λοφίο. Πλευρές και κοιλιά λευκά, ράμφος γκρίζο που καταλήγει σε γκρίζο νύχι. Πόδια μολυβί με μαύρες μεμβράνες. Το θηλυκό διακρίνεται από το σκούρο φαιό χρωματισμό του κεφαλιού, το μικρό λοφίο και τη μικρή λευκή περιοχή στη βάση του ράμφους.

Τροφικές Συνήθειες :

Είναι παμφάγο είδος και τρέφεται με μαλάκια, καρκινοειδή, μικρά ψάρια, υδρόβια έντομα και υδρόβια φυτά.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ζει σε μεγάλους ανοιχτούς υγρότοπους (λίμνες γλυκού νερού, παράκτια έλη με τη έντονη βλάστηση και εκβολές ποταμών) συχνά καλυμμένους με βλάστηση. Προτιμά περιοχές με άφθονη βλάστηση. Δεν έχουν προσδιοριστεί για το είδος σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες στην Ήπειρο.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Το είδος απειλείται από τη δραματική συρρίκνωση των βιοτόπων του, όπως επίσης και από τα αρπακτικά πουλιά γεράκια, κουκουβάγιες, μπούφους, αετούς, κουρούνες,γλάρους,κίσσες) και τα σαρκοφάγα.