Περιγραφή :

Έχει μήκος 42-51cm, άνοιγμα φτερούγων 110-135cm, και βάρος 510-770gr το αρσενικό και 840-1.250gr το θηλυκό. Διακρίνεται καθώς είναι το μικρότερο είδος αετού που ζει στην Ευρώπη. Το χρώμα του φτερώματος ποικίλλει μεταξύ των ατόμων, κυρίως στην κοιλιά και το κάτω μέρος των καλυπτηρίων τα οποία εμφανίζονται άλλοτε λευκά και άλλοτε σκουρόφαια. Η ράχη και τα πάνω καλυπτήρια φτερά είναι καστανά, τα πρωτεύοντα και τα δευτερεύονται μαυρόφαια ενώ η ουρά στο πάνω μέρος είναι καφέ και στο κάτω κιτρινόφαιη. Το κήρωμα και οι ταρσοί είναι κίτρινοι. Λευκή κηλίδα στο μπροστινό μέρος των φτερούγων.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται κυρίως με τρωκτικά, μυγαλίδες, νυφίτσες, μικρά πτηνά όπως κορρυδαλοί, περιστέρια, αετομάχους κλπ, αλλά και ερπετά όπως σαύρες.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ο Σταυραετός είναι είδος δασόβιο και ζει σε δάση κωνοφώρων και πλατυφύλλων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές. Απαντάται μέχρι 1.500m υψόμετρο. Φωλιάζει σε ψηλά δέντρα συνήθως στο επάνω μέρος της πλαγιάς. Κατασκευάζει τη φωλιά του σε ύψος 6-16m από το έδαφος. Δεν έχουν προσδιοριστεί σημαντικοί πυρήνες για την περιοχή της Ηπείρου.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Οι κυριότερες απειλές του είδους είναι η υποβάθμιση των βιοτόπων τροφοληψίας, η χρήση αγροχημικών και η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων.