Περιγραφή :

Έχει μήκος 37-41 εκ., άνοιγμα φτερούγων 59-67 εκ. και βάρος 400-600 γρ. το αρσενικό και 250-550 γρ. το θηλυκό. Το αρσενικό διακρίνεται από μία τοξοειδή λευκή λωρίδα, η οποία αρχίζει μπροστά και πάνω από το μάτι, εκτείνεται προς τα πίσω και καταλήγει στη βάση του κεφαλιού, διαχωρίζοντας έτσι το μαύρο χρωματισμό του πάνω μέρους του κεφαλιού από το γκριζόφαιο του κάτω. Το πάνω μέρος του σώματος είναι γκρίζο. Στήθος και μπροστινό μέρος της κοιλιάς καστανωπά ενώ το υπόλοιπο μέρος της κοιλιάς λευκωπό. Μασχαλιαία φτερά μαύρα με μία στενή επιμήκη λωρίδα λευκού χρώματος στο μέσο. Κάτοπτρο σκούρο πράσινο, περιβαλλόμενο από μία λευκή λωρίδα. Καλυπτήρια ερετικών κυανά ευδιάκριτα κατά την πτήση. Το θηλυκό διακρίνεται από τη λευκή λωρίδα του κεφαλιού, η οποία όμως δεν είναι τόσο έντονη όσο στο αρσενικό.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται με λάρβες και τέλεια εντόμων, κολεόπτερα, δίπτερα, μαλάκια, καρκινοειδή, βατράχια, μικρά ψάρια, φύλλα, ριζώματα, σπόρους υδρόβιων φυτών και αγροστωδών.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ζει σε υδάτινες πεδινές περιοχές όπως λίμνες γλυκού νερού αλλά και σε υφάλμυρους κόλπους κοντά σε ακτές. Προτιμά περιοχές με άφθονη βλάστηση γύρω από το νερό. Δεν έχουν προσδιοριστεί για το είδος σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες στην Ήπειρο.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Το είδος απειλείται από τη συρρίκνωση των βιοτόπων του, όπως επίσης και από τα αρπακτικά πουλιά (γεράκια, κουκουβάγιες, μπούφους, αετούς, κουρούνες, γλάρους κ.α.) και τα σαρκοφάγα θηλαστικά.