Περιγραφή :

Έχει μήκος 50-60 εκ, άνοιγμα φτερούγων 81-95 εκ. και βάρος 850-1450 γρ. το αρσενικό και 788-1279 γρ. το θηλυκό. Το αρσενικό έχει πράσινο κεφάλι, λευκό περιλαίμιο πλάτους 2 εκ., στήθος πορφυροκαστανό, γκριζόλευκη κοιλιά και λευκή ουρά με γυριστά τα κεντρικά φτερά, τα οποία είναι μαύρα. Ουροπήγιο και κάτω μέρος της ουράς μαύρα. Ράμφος κίτρινο. Ο βασικός χρωματισμός του θηλυκού είναι τεφρόφαιος, με σκουρόφαια κέντρα των φτερών, ενώ το ράμφος είναι ανοιχτόφαιο. Κάτοπτρο κυανό πορφυρίζον με δύο στενές λωρίδες μαύρου και λευκού χρώματος στην πάνω και κάτω πλευρά του.

Τροφικές Συνήθειες :

Παμφάγο και καιροσκοπικό είδος. Τρέφεται με φύλλα, ρίζες και σπόρους υδρόβιων φυτών, σκουλήκια, έντομα, μαλάκια και αμφίβια.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ζει σε αβαθείς λίμνες, έλη και μεγάλους ποταμούς με καλαμώνες, σε υψόμετρα μέχρι 2.000 μ. Αποφεύγει βαθιά, ανοιχτά, ρέοντα νερά και ολιγοτροφικές υδατοσυγκεντρώσεις. Φωλιάζει στις όχθες λιμνών και ελών, σε καλαμώνες ή σε ψηλή βλάστηση κοντά στο νερό, σε μικρές νησίδες λιμνών και σε τεχνητές φωλιές. Η φωλιά κατασκευάζεται από το θηλυκό και καλύπτεται με πτίλα. Σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες για το είδος στην Ήπειρο έχουν οριστεί οι ΖΕΠ στον Αμβρακικό κόλπο, στη λιμνοθάλασσα Καταφουρκο και Κορακονήσια, στα οποία είναι και είδος χαρακτηρισμού.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Το είδος απειλείται από την υποβάθμιση και την απώλεια των υγροτόπων από τη ρύπανση (π.χ. λόγω φυτοφαρμάκων), την αποστράγγιση των υγροτόπων, την εξόρυξη τύρφης, το κάψιμο και το κούρεμα των καλαμώνων.