Περιγραφή :

Εμφανίζει ισχυρό αντίστροφο φυλετικό διμορφισμό. Το θηλυκό έχει μήκος 46-51cm, άνοιγμα φτερούγων 104-113cm, και βάρος 925-1.300gr ενώ το αρσενικό έχει μήκος 38-45cm, άνοιγμα φτερούγων 89-100cm, και βάρος 582-750gr. Το φτέρωμα στο πάνω μέρος είναι γκριζογάλαζο ενώ στο κάτω λευκοκαστανό με στενές μαύρες γραμμώσεις. Οι παρειές είναι μαύρες με εμφανή μυστακιακή λωρίδα, ο λαιμός λευκός, ενώ η ουρά έχει μαύρες εγκάρσιες και στενές λωρίδες. Το θηλυκό είναι μεγαλύτερου μεγέθους και σκουρότερου χρώματος.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται αποκλειστικά με πτηνά μικρού και μεσαίου μεγέθους. Από τα θύματά του συνήθως τρώει ένα μέρος, ενώ το υπόλοιπο το εγκαταλείπει. Τη λεία του την πιάνει πάντοτε στον αέρα συνήθως πετώντας κυκλικά πάνω από αυτή σε μεγάλο ύψος και εφορμώντας κάθετα εναντίον της, με ταχύτητα 240-410km/h.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ο πετρίτης για την αναπαραγωγή του προτιμά απόκρυμνες βραχώδεις πλαγιές και σπανιότερα το έδαφος. Συνήθως ζει σε ανοιχτές περιοχές με δενδρώδη βλάστηση ή ψηλούς βράχους και σπανιότερα σε αραιά δάση. Επίσης απαντάται σε απόκρημνες βραχώδεις ακτές. Δεν έχουν προσδιοριστεί σημαντικοί πυρήνες για την περιοχή της Ηπείρου.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Οι κυριότερες απειλές του είδους είναι η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων στις γεωργικές καλλιέργειες που απειλεί το είδος με δευτερογενή δηλητηρίαση.