Περιγραφή :

Εμφανίζει ισχυρό αντίστροφο φυλετικο διμορφισμό. Το θηλυκό έχει μήκος 35-41cm, άνοιγμα φτερούγων 67-80cm, και βάρος 185-342gr, ενώ το αρσενικό έχει μήκος 29-34cm, άνοιγμα φτερούγων 67-80cm και βάρος 110-196γρ. Το φτέρωμα στο πάνω μέρος είναι μπλε-γκρίζο. Στο κάτω μέρος όμως τα μεν αρσενικά είναι κοκκινωπά με ραβδώσεις σκουρώτερου χρώματος, στα δε θηλυκά ο χρωματισμός είναι γκριζωπός με γκριζοκαφετί ραβδώσεις. Η ουρά έχει 4-5 σκούρες ραβδώσεις. Τα δύο φύλα, αλλά κυρίως το αρσενικό, έχουν στις παρείες κοκκινοκαστανούς χρωματισμούς. Η ίριδα των ματιών είναι κιτρινοπορτοκαλί στα θηλυκά και πορτοκαλοκόκκινη στα αρσενικά.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται αποκλειστικά με πτηνά μικρού μεγέθους.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Το ξεφτέρι ζει μονήρες, και ενδιαιτεί σε δάση κωνοφώρων και μικτά δάση πλατυφύλλων-κωνοφόρων που γειτνιάζουν με ανοιχτές περιοχές. Φωλιάζει σε δέντρα σε ύψος 6-12m από το έδαφος, και κατασκευάζει τη φωλιά του κοντά στον κορμό. Αρκετές φορές χρησιμοποιεί και τη φωλιά άλλων πτηνών. Δεν έχουν προσδιοριστεί σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες για την περιοχή της Ηπείρου.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Οι κυριότερες απειλές του είδους είναι η λανθασμένη διαχείριση δασικών συστάδων που υποστηρίζουν κατάλληλες θέσεις φωλεοποίησης για το είδος.