Περιγραφή :

Έχει μήκος 31-37cm, άνοιγμα φτερούγων 86-98cm και βάρος 151-331gr. το αρσενικό και 181-435gr. το θηλυκό. Εμφανίζει αντίστροφο φυλετικό διμορφισμό. Διακρίνεται από το ότι είναι το μόνο μέσου μεγέθους είδος νυκτόβιου αρπακτικού που έχει μεγάλα λοφία στο κεφάλι, τα οποία ανορθώνονται μόνον όταν το πτηνό βρίσκεται σε έκσταση. Οι δισκοειδείς περιοχές γύρω από τα μάτια έχουν χρώμα καστανέρυθρο. Τα μάτια είναι πορτοκαλί.Χρωματισμός καστανωπός με σκούρες κηλίδες και ραβδώσεις.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται κυρίως με μικρά θηλαστικά, όπως τρωκτικά και μυγαλίδες, και δευτερευόντως με πτηνά, έντομα και αμφίβια. Τα άπεπτα υπολείμματα της λείας του τα αποβάλλει με τη μορφή σβώλων. Η μέση εμφάνιση ατόμων λείας, είναι 2.3 άτομα λείας ανά σβώλο.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ο Νανόμπουφος ενδιαιτεί σε δάση κωνοφόρων και λιγότερο σε δάση πλατύφυλλων. Προτιμά συχνά και αγροτικά ενδιαιτήματα. Φωλιάζει σε δέντρα κυρίως κωνοφόρα η χρησιμοποιεί φωλιές άλλων ειδών. Η χωροκράτειά του εκτιμάται στα 50-100ha, αλλά οι περισσότερες δραστηριότητες του είδους πραγματοποιούνται σε ακτίνα 2.5km. Δεν έχουν προσδιοριστεί σημαντικοί πυρήνες για την Περιοχή της Ηπείρου.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Η καταστροφή των φυσικών θέσεων φωλεοποίησης, η εντατικοποίηση της γεωργίας που μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα κυνηγιού για το είδος.