Περιγραφή :

Ο Νανοδρυοκολάπτης είναι ο μικρότερος δρυοκολάπτης στην Ευρώπη. Μοιάζει με τον Πευκοδρυοκολάπτη αλλά λείπουν οι μεγάλες λευκές κηλίδες. Το κεφάλι του είναι ασπρόμαυρο, μαύρος αυχένας και λευκό το μέτωπο (κορόνα), τις παρειές και το λαιμό. Η πλάτη και η ουρά είναι μαύρες εκτός των λευκών λωρίδων. Το στήθος και η κοιλιά είναι υπόλευκα με σκούρες λωρίδες. Το ράμφος είναι μαύρο, τα πόδια είναι γκριζοπράσινα και τα μάτια είναι κοκκινοκαφέ. Το αρσενικό φέρει κόκκινη κηλίδα στο πάνω μέρος του κεφαλιού. Μοιάζει με τον Λευκονώτη αλλά ξεχωρίζει από το μέγεθος και από την έλλειψη κοκκινωπού υπογάστριου. Μήκος: 14 - 16,5 cm Βάρος: 20 – 28 Άνοιγμα φτερών: 24 – 29 cm.

Τροφικές Συνήθειες :

Κυρίως εντομοφάγο είδος. Αναζητάει την τροφή του κυρίως στον φλοιό των δέντρων, στα κλαδιά και στα φύλλα. Το χειμώνα αναζητάει τροφή σε νεκρούς και σάπιους κορμούς, ενώ ψάχνει τα λεπτά κλαδιά και σπανιότερα ψάχνει για τροφή στο έδαφος. Μερικές φορές το χειμώνα αναζητάει τροφή ακόμα και σε καλαμιώνες. Προτιμάει να αναζητάει τροφή σε είδη φυλλοβόλων αλλά μπορεί να πιάνει και έντομα στον αέρα κάνοντας μικρές πτήσεις. Ευκαιριακά καταναλώνει φρούτα.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Προτιμάει δάση πλατυφύλλων με διάκενα, πάρκα, δεντρόκηπους, δεντροστοιχίες κατά μήκος δρόμων κ.α.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Οι παράγοντες που μειώνουν τους πληθυσμούς των εντόμων (εντομοκτόνα κ.λπ.) που αποτελούν την τροφή του καθώς και οι παράγοντες που συρρικνώνουν τα ενδιαιτήματά του και τις θέσεις φωλεοποίησης αποτελούν απειλή για το είδος. Η έλλειψη μέριμνας από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παραμονή νεκρών και ασθενών ιστάμενων δέντρων σε δασικά οικοσυστήματα και η απομάκρυνση νεκρών κατακείμενων κορμών μπορεί να επηρεάσουν τους πληθυσμούς του νανοδρυοκολάπτη.