Περιγραφή :

Έχει μήκος 23-29 εκ. και άνοιγμα φτερούγων 40-45 εκ. Είναι το μικρότερο είδος της οικογένειας. Ο χρωματισμός του αλλάζει ανάλογα με της εποχές του έτους. Το καλοκαίρι έχει βαθυκάστανο χρώμα και λαιμό έντονα πυρόξανθο. Η βάση του ράμφος του είναι κιτρι-νοπράσινη. Στα πλάγια του κεφαλιού του έχει μία χαρακτηριστική ανοιχτόχρωμη κηλίδα. Το χειμώνα γίνεται πιο ανοιχτόχρωμο για καλύτερη προσαρμογή στους γκρίζους χρωματισμούς της εποχής.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται κυρίως με μικρά ψάρια αλλά και άλλους υδρόβιους οργανισμούς (μικρά καρκινοειδή, έντομα και βάτραχους).

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Το Nανοβουτηχτάρι δείχνει σαφή προτίμηση σε υγρότοπους γλυκού νερού (φυσικούς ή τεχνητούς). Φωλιάζει σε ευτροφικές (κυρίως) λίμνες με ρηχά νερά και πυκνή εφυδατική καιπαρόχθια βλάστηση (καλαμιώνες, ψαθιά κλπ). Φτιάχνει τη φωλιά του στην άκρη του νερού (δεδομένου ότι τα πόδια της που είναι πολύ πίσω και δεν μπορεί να περπατήσει καλά), ανάμεσα στην πυκνή βλάστηση ή κατασκευάζει επιπλέουσες φωλιές από χόρτα. Δεν έχουν προσδιοριστεί για το είδος σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες στην Ήπειρο.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην Ελλάδα το είδος είναι η γενικότερη υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων γλυκού νερού και η έλλειψη διαχείρισης και προστασίας αυτών (αποξηράνσεις, διαχείρι-ση νερών, ρύπανση, μπαζώμα-τα, επεκτάσεις καλλιεργειών). Αρκετά άτομα πνίγονται από τυχαία παγίδευση σε δίχτυα ψαράδων.