Περιγραφή :

Έχει μήκος 23-28 εκ., άνοιγμα φτερούγων 39-45 εκ. Το σώμα του είναι καστανόχρωμο, κρυπτικά χρωματισμένο, εκτός από την άσπρη κοιλιά. Το ράμφος του έχει μήκος τουλάχιστον 6,5 εκατοστών. Το χρώμα του ράμφους είναι γκριζοπράσινο, όπως και τα πόδια.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται κυρίως με σκουλήκια, έντομα, καρκινοειδή και μαλάκια, καθώς και περιστασιακά με σπόρους και μούρα.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Απαντάται σε ελώδεις περιοχές, σε υγρά εδάφη, στα όρια λιμνών και ποταμών και σε βάλτους. Επίσης μπορούμε να το βρούμε σε υγρά χωράφια αλλά και σε παράκτιες περιοχές. Φωλιάζει στο έδαφος σε μια φωλιά που αποτελείται από μια κοιλότητα στρωμένη με βλάστηση, σε βιότοπους με υψηλή υγρασία εδάφους. Δεν έχουν προσδιοριστεί για το είδος σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες στην Ήπειρο.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Το Μπεκατσίνι απειλείται από την απώλεια φυσικών ενδιαιτημάτων λόγω των αποστραγγίσεων εποχικών πλημμυρικών γαιών και της απώλειας υγρολίβαδων τα οποία μετατρέπονται σε γεωργικές γαίες. Επίσης κινδυνεύει από τα αρπακτικά πουλιά (γεράκια, κουκουβάγιες, μπούφους, αετούς, κουρούνες, γλάρους, κίσσες) και τα σαρκοφάγα θηλαστικά.