Περιγραφή :

Μοιάζει πολύ με τον Πευκοδρυοκολάπτη αλλά διακρίνεται από το μικρό του μέγεθος και την ολοκόκκινη κορώνα που καταλαμβάνει το πάνω μέρος του κεφαλιού. Το κεφάλι του είναι κόκκινο και λευκό χωρίς μαύρες περιοχές. Φέρει απαλό κόκκινο στο κάτω μέρος της κοιλιάς, ενώ φέρει σκούρες μικρές λωρίδες στο στήθος και την κοιλιά.Μήκος: 19 - 22 cmΒάρος: 50 – 85 gΆνοιγμα φτερών: 33 – 34 cm.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται με έντομα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου αναζητάει έντομα στον κορμό, στα κλαδάκια και στην επιφάνεια των φύλλων. Πολλές φορές τον βλέπουμε να ισορροπεί ανάποδα σας παπαδίτσα. Σκάβει για τροφή λιγότερο από τον Πευκοδρυοκολάπτη και συνήθως αναζητάει την τροφή του στην επιφάνεια. Παράλληλα καταναλώνει σπόρους και φρούτα εποχιακά.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Προτιμάει δάση φυλλοβόλων με γέρικα δέντρα (δρυς, γαύρος κ.λπ.), πάρκα, δεντρόκηπους με μεγάλης ηλικίας οπορωφόρα δέντρα, παραποτάμια δάση ή δεντροστοιχίες κ.λπ.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Είναι ευάλωτος σε άρπαγες των αυγών και των νεοσσών. Τέτοιοι άρπαγες μπορεί να είναι τα κουνάβια και οι σκίουροι. Επίσης σημαντική απειλή αποτελεί ο κατακερματισμός και η καταστροφή των ενδιαιτημάτων του.Σημαντικός περιοριστικός παράγοντας είναι η όχληση που υπάρχει σε δασικά οικοσυστήματα λόγω υλοτομικών δραστηριοτήτων.