Περιγραφή :

Μαύρου χρώματος μεγάλος δρυοκολάπτης με ράμφος το οποίο έχει ανοιχτόχρωμη βάση, λευκό μάτι και κόκκινη κορώνα (αρσενικό) ή μικρή κόκκινη κηλίδα στο πίσω μέρος του κεφαλιού (θηλυκό). Το χτύπημα στον κορμό είναι πιο δυνατό και πιο μακρόσυρτο από όλους τους δρυοκολάπτες.Μήκος: 40 - 54 cm Βάρος: 285 – 385 Άνοιγμα φτερών: 67 – 84 cm.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται κυρίως με νύμφες και προνύμφες εντόμων, ενήλικα μυρμήγκια και είδη σκαθαριών που ζουν σε κορμούς νεκρών δέντρων. Αρκετά συχνά αναζητάει τροφή στο έδαφος ψάχνοντας στα υπολείμματα των σάπιων δέντρων.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Προτιμάει ώριμα, μεγάλης έκτασης, μικτά δάση αλλά και δάση τόσο κωνοφόρων όσο και πλατύφυλλων (κυρίως δάση οξυάς) με μεγάλου ύψους κορμούς. Ωστόσο μπορεί να αξιοποιεί ομάδες δέντρων που βρίσκονται έως και 4 χιλιόμετρα μακριά από συμπαγή δάση. Τον χειμώνα αξιοποιεί άλση κοντά σε πόλεις.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Είναι ευάλωτος σε άρπαγες των αυγών και των νεοσσών. Τέτοιοι άρπαγες μπορεί να είναι τα κουνάβια και οι σκίουροι. Επίσης σημαντική απειλή αποτελεί ο κατακερματισμός και η καταστροφή των ενδιαιτημάτων του.Σημαντικός περιοριστικός παράγοντας είναι η όχληση που υπάρχει σε δασικά οικοσυστήματα λόγω υλοτομικών δραστηριοτήτων.