Περιγραφή :

Έχει μήκος 100-115cm, άνοιγμα φτερούγων 250-285cm και βάρος 7,000-11,500kgr. το αρσενικό και 7,500-12,500kgr. το θηλυκό. Διακρίνεται από τα άλλα είδη γυπών από το μεγαλύτερο κεφάλι, πλατύτερο ράμφος και σκουρότερο φτέρωμα. Στα ανήλικα η τραχηλιά και το κεφάλι είναι καστανόμαυρα ενώ στα ώριμα έχουν χρώμα καστανό και μπλε-ροζ. Κατά την πτήση κυρτώνει τις άκρες των φτερούγων όταν ανεμογλυστρά.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται κυρίως με πτώματα μέσου και μεγάλου μεγέθους θηλαστικών. Έχει ισχυρό ράμφος με το οποίο σχίζει το δέρμα της τροφής του. Τρέφεται μαζί με το όρνιο και τους άλλους γύπες με πτώματα αιγοπρόβατων μέχρι ελάφια κι αγελάδες. Μπορεί και καταπίνει μικρά οστά τα οποία διαλύει λόγω των ισχυρών πεπτικών του υγρών. Αναζητά την τροφή του σε μικρές ομάδες ατόμων και κυρίως σε κλειστές περιοχές.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Απαντάται σε εκτεταμένα δάση κυρίως κωνοφόρων σε ημιορεινές και λοφώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου (300-400m). Προτιμά περιοχές με αρκετά διάκενα και βραχότοπους όπου αναπτύσσονται θερμά ανοδικά ρεύματα αέρα. Δεν έχουν προσδιοριστεί σημαντικοί πυρήνες για την Περιοχή της Ηπείρου.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Οι κυριότερες απειλές του είδους είναι η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, οι προσκρούσεις με ανεμογεννήτριες, η καταστροφή των ημιορεινών δασών αλλά και η έλλειψη συστάδων με γέρικα δέντρα που αποτελούν θέσεις φωλεοποίησης.