Περιγραφή :

Έχει μήκος 13-14cm, άνοιγμα φτερούγων 15-18 cm. και βάρος 11 – 13,6 gr. το αρσενικό και 11,2- 13,3 gr. το θηλυκό. Όπως τα περισσότερα είδη του γένους Sylvia παρουσιάζουν φυλετικό διμορφισμό. Το ενήλικο αρσενικό έχει γκρίζωπή πλάτη με υπόλευκη κοιλία χαρακτηριστικό μαύρο (βελούδινο) χρώμα στο κεφάλι, λευκό λαιμό. Έχει χαρακτηριστικό κόκκινο δακτύλιο γύρω από το μάτι και καστανοκόκκινη ίριδα. Το θηλυκό είναι κυρίως καστανό στο πάνω μέρος και υπόλευκο κάτω με γκρι κεφάλι, όπως και στο αρσενικό έχει το γυαλιστερό μάτι με τον χαρακτηριστικό δακτύλιο. Και τα δύο φύλα έχουν σκούρα ουρά με άσπρες παρυφές και γωνίες.

Τροφικές Συνήθειες :

Είναι είδος εντομοφάγο. Η τροφή του αποτελείται κυρίως από έντομα, αλλά και φρούτα κυρίως κατά το φθινόπωρο και το χειμώνα. Νοτιότερα από τις περιοχές όπου αναπαράγεται στην διατροφή του κυριαρχούν τα φρούτα κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Αναζητά την τροφή του κυρίως σε φρύγανα και χαμηλούς θάμνους αλλά και στο έδαφος και στις κόμες των δέντρων.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Προτιμά κυρίως ανοιχτούς θαμνότοπους και ανοιχτά δάση κωνοφόρων με διάσπαρτους θάμνους. Απαντάται επίσης σε κράσπεδά θαμνότοπων με ανοιχτές γεωργικές εκτάσεις, και σε πάρκα και κήπους με μικρές συδενδρίες. Η περιοχή ενδημίας του έχει έκταση 0,1 έως 0,3 Ha. Στην χώρα μας απαντάται κυρίως σε παραλιακές περιοχές.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Οι φυσικοί του εχθροί όπως τα αρπακτικά πχ, το Σαΐνι, ο Πετρίτης και ο Μαυροπετρίτης στις παραθαλάσσιες περιοχές τα κορακοειδή κυρίως η Καρακάξα κατά την περίοδο της ωοτοκίας, ο Αετομάχος κατά την περίοδο Αυγόυστου – Σεπτεμβρίου όπου σταθμεύει στην χώρα μας. Αρνητικές επιπτώσεις προκαλούν επίσης και οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις όπου έχουν σαν αποτέλεσμα την διάσπαση ή την καταστροφή των ενδιαιτημάτων του είδους.