Περιγραφή :

Το μεγαλύτερο από περισσότερα από 40 είδη κυνιδών. Ο λύκος διαφοροποιείται σε μέγεθος ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή που τον συναντάμε. Γενικά τα άτομα των βόρειων πληθυσμών είναι μεγαλύτερα από τα άτομα που βρίσκονται νοτιότερα. Το μήκος του σώματός τους κυμαίνεται από 1 – 1,4 m στα αρσενικά και 0.80 – 1,10 m στα θηλυκά. Το μήκος της ουράς είναι από 30 – 40 cm. Το βάρος του αρσενικού κυμαίνεται από 28 – 45 kg και του θηλυκού από 23 ως 35 kg. Το χρώμα του είναι γριζωπό το χειμώνα και γκριζοκαφέ το καλοκαίρι, ενώ το κάτω μέρος του σώματός του είναι ανοιχτόχρωμο. Το τρίχωμά του είναι πυκνό και σκληρό, ιδίως κατά το χειμώνα και ανανεώνεται κάθε άνοιξη, οπότε σταδιακά αποβάλλεται και αντικαθίσταται από κοντύτερο. Διαθέτει μεγάλο κεφάλι, αυτιά τριγωνικά, κοντά και όρθια, φουντωτή ουρά και χοντρό λαιμό.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται κυρίως με κτηνοτροφικά ζώα ελεύθερης βοσκής, με άγρια οπληφόρα τα οποία συλλαμβάνει με καρτέρι και με τη συνεργασία όλης της αγέλης. Ωστόσο τρέφεται και με μικρότερα θηλαστικά, σκουπίδια και υπολείμματα σφάγιων.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ο λύκος είναι ιδιαίτερα ευπροσάρμοστο ζώο και μπορεί να διαβιεί σε ποικιλία ενδιαιτημάτων αρκεί να υπάρχει τροφή. Τον συναντάμε από πυκνά και απομακρυσμένα δάση και θαμνότοπους έως και κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Η έλλειψη ανοχής στην παρουσία του Λύκου από τον άνθρωπο είναι η μεγαλύτερη απειλή. Ο φόβος, η άγνοια και οι καταστροφές που προκαλεί στην εκτατική κτηνοτροφία οδηγούν σε παράνομες θανατώσεις λύκων. Η τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων, ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων από μεγάλα έργα, η κατάργηση των ανοιχτών σκουπιδότοπων, η υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων των σφαγείων και η θανάτωση ζώων από την κίνηση των οχημάτων αποτελούν επίσης απειλές για το είδος.