Περιγραφή :

Έχει μήκος 23,5- 29 εκ. Τα ενήλικα αρσενικά κοτσύφια (Turdus merula) είναι, όπως υποδηλώνει το όνομα, εντελώς μαύρα ,έχουν πορτοκαλοκίτρινο ράμφος στενό κίτρινο οφθαλμικό δακτύλιο. Το φτέρωμα του θηλυκού είναι σκούρο καφέ στο πάνω μέρος, ενώ από κάτω είναι πιο ανοιχτό. Πηγούνι λευκωπό, στήθος, κοιλιά με καφέ στίγματα και ράμφος καφέ.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται με έντομα και γαιοσκώληκες, ασπόνδυλα και μικρά σαλιγκάρια. Αναζητά την τροφή του στο έδαφος τις περισσότερες φορές και λιγότερο σε δέντρα και θάμνους. Βρίσκει την τροφή του κάτω από τα φύλλα σκαλίζοντας με το ράμφος. Τα σκουλήκια τα εντοπίζει βλέποντας την άκρη τους να προεξέχει από το έδαφος. Επίσης μπορεί να εντοπίσει ασπόνδυλα ακούγοντας τα όταν κινούνται κάτω από το έδαφος.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ζει σε ανοιχτά δάση πλατύφυλλων με πλούσιο υπόροφο, σε αραιούς θαμνότοπους, σε κήπους και πάρκα πόλεων. Προτιμά θαμνότοπους όπου κυριαρχούν οι άρκευθοι (Juniperus spp.) Κατασκευάζει την φωλιά του σε δέντρα και θάμνους και σε ύψος μέχρι 4 μέτρα περίπου από το έδαφος.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Όπως όλα τα μικρά πουλιά, η θνησιμότητα κατά το πρώτο έτος της ζωής τους είναι υψηλή. Οι φυσικοί του εχθροί είναι τα αρπακτικά πχ, το Σαΐνι, ο Πετρίτης και από τα κορακοειδή κυρίως η Καρακάξα κατά την περίοδο της ωοτοκίας.