Περιγραφή :

Έχει μήκος 23-27cm, άνοιγμα φτερούγων 50-57cm και βάρος 99-210gr. το αρσενικό και 112-226gr. το θηλυκό. Εμφανίζει αντίστροφο φυλετικό διμορφισμό. Διακρίνεται από το μικρό μέγεθος, τα κίτρινα μάτια και το κοντόχοντρο και πεπλατυσμένο κεφάλι. Το φτέρωμα στο πάνω μέρος είναι ανοιχτόφαιο με λευκωπές κηλίδες και γραμμώσεις, ενώ το κάτω υπόλευκο με φαρδιές καφέ λωρίδες.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται κυρίως με έντομα όπως ακρίδες, λεπιδόπτερα και κολεόπτερα, αλλά και με μικρού μεγέθους θηλαστικά, όπως μυγαλίδες, ποντίκια, νυχτερίδες, τρωκτικά. Επίσης συλλαμβάνει μικρού μεγέθους πτηνά όπως σπουργίτια και πολλά άλλα είδη στρουθιόμορφων. Ακόμη τρέφεται με μικρές χελώνες, σαύρες, γαιοσκώληκες, σαλαμάνδρες, βατράχια, φρύνους. Περιστασιακά τρέφεται και με αράχνες, σκορπιούς και σαλιγκάρια. Τα άπεπτα υπολείμματα της λείας της τα αποβάλλει με τη μορφή σβώλων.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Προτιμά ανοιχτές, και κυρίως κατοικημένες περιοχές με αραιή θαμνώδη βλάστηση, ελαιώνες, οπωρώνες, μικρές δασικές συστάδες, πάρκα κλπ. Φωλιάζει σε παλαιά κτίσματα, και πιο σπάνια σε τρύπες δέντρων και βράχων αλλά και σε τεχνητά ξύλινα κιβώτια. Δεν έχουν προσδιοριστεί για το είδος σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες στην Ήπειρο.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Καταστροφή των θέσεων φωλεοποίησης του είδους (δέντρα, παλαιά κτίσματα) και υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας λόγω εντατικοποίησης της γεωργίας που αποφέρει μείωση τροφικών διαθεσίμων. Επίσης κινδυνεύει από συγκρούσεις με οχήματα.