Περιγραφή :

Έχει μήκος σώματος έως 30 εκατοστά, άνοιγμα φτερών έως και 65 εκατοστά και ζυγίζει μέχρι 170 γραμμάρια. Ο σεξουαλικός διμορφισμός δεν είναι πολύ έντονος. Η βάση του ράμφους έχει πορτοκαλί χρώμα και το υπόλοιπο μαύρο. Το κάτω μέρος του Κοκκινοσκέλη είναι λευκό και στο στήθος έχει λεπτές γκρίζες διακεκομμένες γραμμές, το πάνω μέρος καφέ και μαύρο με γκρι στίγματα, ενώ γύρω από τα μάτια σχηματίζεται άσπρο δαχτυλίδι. Τα πόδια του είναι πορτοκαλί-κόκινα. Κατά την πτήση διακρίνεται ένα λευκό φτέρωμα στο πίσω άκρο. Η διάρκεια ζωής του Κοκκινοσκέλη φτάνει μέχρι τα 17 έτη.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται με έντομα, σκουλήκια, σαλιγκάρια, καρκινοειδή, μικρά οστρακοειδή και άλλα μαλάκια, δραστηριοποιείται συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ο Κοκκινοσκελής προτιμά παράκτιους υγρότοπους όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτους, αλυκές, λασπώδεις ακτές, λασποτόπια. Φωλιάζει σε παράκτιους υγρότοπους με αλμυρό και υφάλμυρο νερό. Κατασκευάζει τη φωλιά του στο έδαφος. Σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες για το είδος στην Ήπειρο έχουν οριστεί οι ΖΕΠ στον Αμβρακικό κόλπο, στη λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και Κορακονήσια στα οποία είναι και είδος χαρακτηρισμού.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Η απώλεια χώρων αναπαραγωγής, διαχείμασης και μετανάστευσης κυρίως λόγω επιχωματώσεων και άλλων κατασκευών (δρόμοι, αναχώματα κ.λπ.) σε κρίσιμα ενδιαιτήματα όπως αλμυρόβαλτοι και παράκτια λασποτόπια. Επίσης οι αποστραγγίσεις και αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς αυτών των ενδιαιτημάτων. Η έλλειψη ασφαλών θέσεων φωλιάσματος και κουρνιάσματος σε αλυκές και αλμυρόβαλτους που προκαλείται από διάβρωση νησίδων, τεχνητή σύνδεση των λουρονησίδων με τη στεριά με γέφυρες, επιχωματώσεις, μονοπάτια και δρόμους που δίνει πρόσβαση σε θηρευτές. Η όχληση μπορεί επίσης να αποτελεί τοπικά σημαντικό πρόβλημα.