Περιγραφή :

Έχει μήκος 27-33cm, άνοιγμα φτερούγων 63-72cm, και βάρος 90-172gr το αρσενικό και 138-208gr το θηλυκό. Το αρσενικό έχει μπλε χρωματισμό στο κεφάλι, τον αυχένα και την ουρά, ενώ οι φτερούγες στο μέσο τους έχουν δύο λωρίδες ανοιχτού μπλε χρώματος. Το θηλυκό έχει κεφάλι και αυχένα κοκκινοκαστανά με καρέ γραμμώσεις, και η ουρά του είναι ερυθροκαστανή με εγκάρσιες και λεπτές καφέ λωρίδες.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται κυρίως με έντομα τα οποία συλλαμβάνει στον αέρα αλλά και στο έδαφος, και σαύρες όταν υπάρχουν σε αφθονία. Συλλαμβάνει επίσης μικρά τρωκτικά.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Το κιρκινέζι προτιμά ανοιχτά ενδιαιτήματα, ποολίβαδα, ανοιχτούς θαμνότοπους και γεωργικές εκτάσεις, συνήθως κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Φωλιάζει σε κοιλότητες τοίχων σε παλιά κτίρια ή σε μικρές κοιλότητες μέσα σε βράχια. Επίσης, χρησιμοποιεί τεχνητά κιβώτια για φωλεοποίηση και περιστασιακά φωλιάζει στο έδαφος. Η Ήπειρος σήμερα είναι ένας από τους σημαντικότερους πληθυσμιακούς πυρήνες για το είδος στην Ελλάδα με κέντρο την πόλη των Ιωαννίνων.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Οι κυριότερες απειλές του είδους είναι η καταστροφή και ανακαίνιση παλαιών κτιρίων οι στέγες των οποίων αποτελούν θέσεις φωλεοποίησης, η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων στις γεωργικές καλλιέργειες που μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα και η εγκατάλειψη των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και η μετατροπή τους σε αρδευόμενες μονοκαλλιέργειες.