Περιγραφή :

Είναι η μικρότερη ευρωπαϊκή πάπια. Έχει μή­κος 34-38 εκ., άνοιγμα φτερούγων 53-59 εκ. και βάρος 200-371 γρ. το αρσενικό και 185-400 γρ. το θηλυκό. Ο χρωματισμός του κεφαλιού του αρσενικού αποτελεί διαγνωστι­κό στοιχείο του είδους. Είναι σκούρος καστα­νός με μία πρασινωπή πλατιά λωρίδα σε κάθε παρειά, που αρχίζει μπροστά από το μάτι, ε­κτείνεται προς τα πίσω και καταλήγει σε μια στενότερη λωρίδα στο πίσω μέρος του λαιμού. Αυτή περιβάλλεται από μία στενή λωρίδα χρώματος κρεμ. Το πάνω μέρος του σώματος είναι γκρίζο. Στήθος ανοιχτόφαιο με μαύρα στίγμα­τα. Κοιλιά λευκωπή και το κάτω μέρος της ου­ράς κιτρινωπό με επιμήκη λευκή ράβδωση στην ωμική χώρα. Κάτοπτρο πρασινόμαυρο με μία στενή λωρίδα καστανωπή στο πάνω μέ­ρος, ενώ στο κάτω έχει μία στενή λευκή λωρί­δα. Το θηλυκό είναι χρώματος καστανόφαιου με στίγματα. Το πάνω μέρος σκούρο, ενώ οι παρειές και το κάτω μέρος είναι αντοιχτότερα.

Τροφικές Συνήθειες :

Είναι παμφάγο είδος. Τρέφεται με καρκινοειδή, μαλάκια, έντομα, και τις προνύμφες τους, καθώς επίσης και σπόρους, μίσχους υδρόβιων φυτών, αλλά και άλλων φυτών. Όπως επίσης με διαφορά είδη υδρόβιων σκαθαριών, και σαλιγκαριών.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ζει σε υδάτινες πεδινές περιοχές αλλά και σε υφάλμυρα παράκτια έλη με έντονη βλάστηση. Προτιμά περιοχές με άφθονη βλάστηση γύρω από το νερό. Όπως επίσης προτιμά λασπώδη σημεία και ρηχές λίμνες κοντά σε δασώδεις περιοχές. Σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες για το είδος στην Ήπειρο έχουν οριστεί οι ΖΕΠ στον Αμβρακικό κόλπο, στη λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και Κορακονήσια, στα οποία είναι και είδος χαρακτηρισμού.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Το είδος απειλείται από τη δραματική συρρίκνωση των βιοτόπων του, όπως επίσης και από τα αρπακτικά πουλιά (γεράκια, κουκουβάγιες, μπούφοι, αετοί) και τα σαρκοφάγα θηλαστικά (αλεπού, κουνάβι). Επίσης η απώλεια των ενδιαιτημάτων και η υποβάθμιση τους (π.χ. αποξήρανση των υγροτόπων) αποτελεί αιτία μείωσης του πληθυσμού του είδους. Τέλος είναι ευαίσθητο στην αλλαντίαση και τη γρίπη των πτηνών.