Περιγραφή :

Έχει μήκος 43-55cm, άνοιγμα φτερούγων 115-140cm, και βάρος 405-667gr το αρσενικό και 540-800gr το θηλυκό. Διακρίνεται από τα άλλα είδη της ομάδας από το μεγάλο του μέγεθος, τις πλατιές φτερούγες και την έλλειψη λευκού χρώματος στο ουροπήγιο. Ο γενικός χρωματισμός του φτερώματος είναι καστανόφαιος στο πάνω μέρος και κοκκινωπός με καφέ γραμμώσεις κάτω. Η ουρά και τα δευτερεύοντα φτερά είναι γκρίζα ενώ τα πρωτεύονται καστανόμαυρα. Κατά την πτήση, τα αρσενικά ξεχωρίζουν από τα θηλυκά από τον γκρί χρωματισμό του κάτω μέρους των φτερούγων.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται κυρίως με υδρόβια πτηνά, αυγά, νεοσσούς, βατράχια, μικρά θηλαστικά και ερπετά.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ο Καλαμόκιρκος ενδιαιτεί σε αβαθείς λίμνες, έλη, δέλτα ποταμών και βάλτους με πυκνούς και ψηλούς καλαμώνες. Φωλιάζει σε πυκνούς καλαμώνες. Η φωλιά κατασκευάζεται κυρίως από το θηλυκό. Σημαντικός πληθυσμιακός πυρήνας του είδους στην Ήπειρο θεωρείται ο Αμβρακικός κόλπος.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Οι κυριότερες απειλές του είδους είναι συρρίκνωση και καταστροφή των υγροτόπων, των υγρών λιβαδιών και των περιοχών με ρηχά νερά οι οποίοι είναι άριστοι βιότοποι τροφοληψίας, αλλά και η καταστροφή των καλαμιώνων που αποτελούν θέσεις φωλεοποίησης.