Περιγραφή :

Έχει μήκος 33-36 εκ. (ράμφος περ. 6 ½ εκ. και πόδια 14-17 εκ.) Άνοιγμα φτερών: 32 - 35 εκ., και βάρος 557-768 γρ. το αρσενικό και 530-680 γρ. το θηλυκό. Διαγνωστικά του στοιχεία είναι τα μακριά κόκκινα πόδια τα οποία προεξέχουν πολύ από την ουρά κατά την πτήση. Στο στήθος, στην κοιλιά και στην ουρά έχει άσπρο χρώμα, ενώ η ράχη του και οι φτερούγες είναι μαύρες. Έχει μακρύ μαύρο ράμφος του και το σχήμα των φτερούγων κατά την πτήση είναι τριγωνικό.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται με έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, αράχνες, μύγες) και υδρόβια ασπόνδυλα, μαλάκια, καρκινοειδή, σκουλήκια, γυρίνους, μικρά ψάρια και αυγά ψαριών που πιάνει στην επιφάνεια του νερού ή στον πυθμένα. Εξαιτίας των πολύ μακριών ποδιών του έχει τη δυνατότητα να αναζητά την τροφή του σε βαθύτερα νερά απ’ ότι άλλα παρυδάτια πουλιά.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ο Kαλαμοκανάς προτιμά ανοικτές περιοχές με καλή ορατότητα. Φωλιάζει σε υγρότοπους με ρηχό γλυκό, αλμυρό και υφάλμυρο νερό και αραιή βλάστηση μοναχικά ή συχνότερα σε μικρές χαλαρές αποικίες με μέγεθος που μπορεί να ποικίλλει από 2 έως αρκετές εκατοντάδες ζευγάρια. Η φωλιά είναι ένα βαθούλωμα σε πηλώδες, αμμώδες ή λασπώδες έδαφος ή εναλλακτικά σε επιπλέουσα υδρόβια βλάστηση. Σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες για το είδος στην Ήπειρο έχουν οριστεί οι ΖΕΠ στον Αμβρακικό κόλπο, στη λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και Κορακονήσια στις οποίες είναι και είδος χαρακτηρισμού.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Η διάβρωση νησίδων, η διαδοχή της βλάστησης που οδηγεί σε απώλεια θέσεων φωλεοποίησης, και ο πλημμυρισμός των αποικιών από τεχνητή ή φυσική διακύμανση της στάθμης του νερού απειλούν το ενδιαίτημα φωλεοποίησης.. Η εγκατάλειψη των αλυκών ή διαχειριστικές πρακτικές που τις υποβαθμίζουν ως ενδιαίτημα. Η όχληση στις αποικίες αναπαραγωγής από δραστηριότητες αναψυχής. Η απώλεια βιοτόπων λόγω επέκτασης των καλλιεργειών και των αποστραγγίσεων των εποχικών υγροτόπων.