Περιγραφή :

Έχει μήκος 76-92cm, άνοιγμα φτερούγων 190-240cm και βάρος 3.075-5.430gr. το αρσενικό και 4.080-6.920kgr. το θηλυκό. Έχει λευκή και κοντή σφηνοειδή ουρά, ανοιχτόφαιο μεγάλο κεφάλι και ισχυρό κίτρινο ράμφος. Φτέρωμα καφέ με πιο ανοιχτό το πάνω μέρος. Οι ταρσοί του είναι γυμνοί. Τα ανώριμα άτομα είναι σκουρόφαια. Κατά την πτήση διακρίνεται από τον μακρύ λαιμό, προτεταμένο κεφάλι, κοντή-σφηνοειδής ουρά και πολύ πλατιές φτερούγες που κρατιούνται σε οριζόντια θέση ή ελαφρά λυγισμένες προς τα κάτω.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται κυρίως με ψάρια, αλλά και υδρόβια και παρυδάτια πουλιά που πιάνει πετώντας σε χαμηλό ύψος πάνω από το νερό, με τη βοήθεια των οξύληκτων και ισχυρών νυχιών που έχει. Τρέφεται επίσης σε μικρότερο βαθμό με μικρά θηλαστικά και πτηνά καθώς και πτώματα, κυρίως όμως το χειμώνα.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ο Θαλασσαετός ζει σε βραχώδεις ακτές, ερημικά νησιά και νησίδες, δέλτα ποταμών, πεδινά και παραποτάμια δάση φυλοβόλλων. Φωλιάζει σε υπερήλικα δέντρα ή σε βράχια και ακτές. Κατασκευάζει αρκετές φωλιές μέσα στα όρια της περιοχής ενδημίας, μία περιοχή μεγέθους 600-800ha. Δεν έχουν προσδιοριστεί σημαντικοί πυρήνες για την περιοχή της Ηπείρου.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Οι κυριότερες απειλές του είδους είναι η καταστροφή των παραποτάμιων δασών με ώριμες συστάδες δέντρων, και η έκπλυση γεωργικών φυτοφαρμάκων τα οποία οδηγούν σε δευτερογενή δηλητηρίαση από τροφοληψία με μολυσμένα ψάρια.