Περιγραφή :

Πρόκειται για ένα μικρό ελαφοειδές με μεγάλο λαιμό και σχετικά μεγάλα αυτιά (12 – 14 cm). Το ύψος του φτάνει τα 65 – 83 cm (στο ύψος του ώμου), το μήκος του από 107 – 126 cm και το βάρος του τα 18 – 30 kgr. Τα αρσενικά είναι πιο μεγαλόσωμα και φέρουν κέρατα με διακλαδώσεις τα οποία απορρίπτονται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο ή το Νοέμβριο και στη συνέχεια αναπτύσσονται πάλι. Το χρώμα του ζαρκαδιού ποικίλει από γκριζοκαφέ έως σκοτεινό καφέ. Μια λευκή κηλίδα είναι εμφανής στο πίσω μέρος τους σώματός του και φέρει μικρή ουρά (2 – 3 cm).

Τροφικές Συνήθειες :

Είδος φυτοφάγο τρέφεται με ποικιλία φυτικών ειδών (έρευνες έδειξαν ότι τρέφεται με περισσότερα από 1000 διαφορετικά φυτικά είδη, ενώ σε περιπτώσεις παρατεταμένων δυσμενών καιρικών συνθηκών, το χειμώνα, τρέφεται με φλοιούς δέντρων. Επειδή διαθέτει σχετικά μικρό στομάχι και η πέψη πραγματοποιείται ταχύτατα, τρέφεται σε 6 – 11 διαφορετικές περιόδους σε μία ημέρα κάνοντας διαλείμματα μιας ώρας.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Το ζαρκάδι ζει σε ποικιλία ενδιαιτημάτων από το επίπεδο της θάλασσας έως πάνω από 2000 m. Το συναντάμε σε υψηλά δάση οξυάς, ελάτης, δρυός, πεύκης ή μικτά δάση με διάκενα αλλά και σε θαμνώνες με ανοίγματα και σε περιοχές με φυσικούς φράχτες και καλλιέργειες κ.α.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Η κυριότερη απειλή για τους πληθυσμούς του ζαρκαδιού είναι η γενετική μόλυνση λόγω των προσπαθειών επαναεισαγωγής ή απελευθέρωσης ατόμων από διαφορετικά υποείδη. Το ζαρκάδι απειλείται επίσης από την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων, τον κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων του με τη διάνοιξη νέων δρόμων, τη συρρίκνωση των διακένων λόγω δάσωσης ή μη διαχείρισης των δασών με σκοπό την ανάπτυξη ειδών άγριας πανίδας, την λαθροθήρα και την όχληση από ανθρώπινες δραστηριότητες.