Περιγραφή :

Εμφανίζει ισχυρό αντίστροφο φυλετικό διμορφισμό. Το θυληκό έχει μήκος 58-64cm, άνοιγμα φτερούγων 108-120cm, και βάρος 820-2.054gr ενώ το αρσενικό έχει μήκος 49-56cm, άνοιγμα φτερούγων 93-105cm και βάρος 517-1.170gr. Το φτέρωμα στο πάνω μέρος είναι γκριζόφαιο με μια λευκωπή στενή λωρίδα πάνω και πίσω από τα μάτια, ενώ στο κάτω είναι λευκό με καστανόμαυρες εγκάρσιες λωρίδες. Το ράμφος είναι μαύρο, ενώ το κήρωμα κίτρινο. Τα πόδια είναι κίτρινα και η ίριδα των ματιών κιτρινοπορτοκαλί στα θυληκά και πορτοκαλοκόκκινη στα αρσενικά.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται κυρίως με πτηνά μεσαίου μεγέθους όπως κίσσες, καρακάξες, περιστεροειδή, μέχρι και μέγεθος φασιανού, και με μικρά θηλαστικά όπως τρωκτικά, νυφίτσες μέχρι και μέγεθος λαγού.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Το διπλοσάινο είναι είδος δασόβιο και προτιμά δάση κωνοφόρων με αρκετά διάκενα. Φωλιάζει σε κωνοφόρα δέντρα, και σπανιότερα σε πλατύφυλλα, σε ύψος 10-20m. Από το έδαφος. Κατασκευάζει μεγάλες φωλιές διαμέτρου 70-90cm. Η περιοχή ενδημίας του είναι μεγάλη και φτάνει τα 30-50km2. Δεν έχουν προσδιοριστεί σημαντικοί πυρήνες για την Περιοχή της Ηπείρου.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Οι κυριότερες απειλές του είδους είναι η λανθασμένη διαχειριστική συστάδων που υποστηρίζουν κατάλληλες θέσεις φωλεοποίησης για το είδος.