Περιγραφή :

Έχει μήκος 055-125cm, άνοιγμα φτερούγων 237-275cm και βάρος 4,500-5,400kgr. το αρσενικό και 6,250-6,700kgr. το θηλυκό. Αναγνωρίζεται από τις μακριές και οξύληκτες μαυρο-καφετί φτερούγες, καθώς και από τη μακριά σφηνοειδή και γκριζόμαυρη ουρά του. Το πάνω μέρος σκούρο γκριζόμαυρο ενώ το κάτω κίτρινο-πορτοκαλί. Το κεφάλι στην κορυφή λευκωπό στις παρειές με μια μαύρη πλατιά λωρίδα που αρχίζει από το ράμφος, περιβάλλει τα μάτια και καταλήγει πίσω από αυτά. Στο κάτω μέρος του ράμφους έχει μακριά μαύρα τριχόπτερα. Οι ταρσοί καλύπτονται με φτέρωμα μέχρι τα δάχτυλα.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται κυρίως με οστά πτωμάτων (80%-90%) τα οποία ρίχνει από ύψος 50-80m για να σπάσουν και να φάει το μεδούλι. Μπορεί να καταπίνει και μικρού μεγέθους κόκαλα και χάρη στα ισχυρά πεπτικά υγρά του να τα διαλύει. Επίσης, τρέφεται πιο σπάνια με χελώνες, πέρδικες και μικρά θηλαστικά τα οποία συλλαμβάνει ζωντανά και τα θανατώνει.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ενδιαιτεί συνήθως σε γυμνές από βλάστηση ορεινές περιοχές. Απαντάται σε μεγάλα υψόμετρα από 1.000m έως 3.000m. Ένα ζευγάρι μπορεί να έχει έως και 5 εναλλακτικές φωλιές τις οποίες συντηρεί, αλλά για την αναπαραγωγή χρησιμοποιεί μόνο μία. Φωλιάζει σε ψηλά βράχια. Δεν έχουν προσδιοριστεί σημαντικοί πυρήνες για την περιοχή της Ηπείρου.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Οι κυριότερες απειλές του είδους είναι η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, η εγκατάλειψη των παραδοσιακών πρακτικών κτηνοτροφίας.