Περιγραφή :

Έχει μήκος 19-21cm, άνοιγμα φτερούγων 47-54cm και βάρος 77-112gr. το αρσενικό και 80-127gr. το θηλυκό. Εμφανίζει αντίστροφο φυλετικό διμορφισμό, διακρίνεται εύκολα από το πολύ μικρό μέγεθος και τα μικρά λοφία του κεφαλιού τα οποία δημιουργούν γωνιώδες κεφάλι. Ο γενικός χρωματισμός του φτερώματος είναι καστανόγκριζος με σκουρόφαιες λεπτές γραμμώσεις, και κίτρινα μάτια.Έχει χαρακτηριστικό επαναλαμβανόμενο κάλεσμα από το σούρουπο μέχρι και την αυγή, ιδιαίτερα έντονο κατά την αναπαραγωγική περίοδο.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται κυρίως με έντομα, όπως ακρίδες, σκαθάρια, νυχτοπεταλούδες, αράχνες αλλά και ισόποδα και γαιοσκώληκες. Επίσης τρέφεται πιο σπάνια και με μικρού μεγέθους θηλαστικά και πτηνά όπως μυγαλίδες, σπουργίτια, και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους αμφίβια όπως βατράχια και φρύνους. Τη λεία μικρού μεγέθους τη συλλαμβάνει με το ράμφος ενώ τη λεία μεγαλύτερου μεγέθους με τα νύχια. Τα άπεπτα υπολείμματα της λείας του τα αποβάλλει με τη μορφή σβώλων.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Εμφανίζεται σε περιοχές κατοικημένες κυρίως, και προτιμά ενδιαιτήματα ανοικτών εκτάσεων. Φωλιάζει σε κήπους, δέντρα πάρκων, παλιά κτίσματα, εσοχές, ή και σε φωλιές άλλων πουλιών. Η χωροκράτειά του εκτιμάται 0,2-0,25km2. Δεν έχει προσδιοριστεί στην Ήπειρο κάποια περιοχή ως σημαντικός πληθυσμιακός πυρήνας.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Η καταστροφή των παλαιών κτισμάτων που λειτουργούν ως θέσεις φωλεοποίησης και η εντατικοποίηση της γεωργίας που καταστρέφει τους κρασπεδικούς βιότοπους οι οποίοι αποτελούν ιδανικές θέσεις τροφοληψίας, αλλά και η ελάττωση μέσω των ψεκασμών των διαθεσίμων ειδών λείας.