Περιγραφή :

Έχει μήκος 140-160 εκ., άνοιγμα φτερούγων 200-240 εκ. και βάρος 8,1-13,5 χγρ. το αρσενικό και 5,5-10,8 χγρ. το θηλυκό. Διαγνωστικά του στοιχεία είναι το ροδόχρωμο ράμφος που στη βάση του έχει μία διόγκωση μαύρου χρώματος, τα κοντά, ροζ χρώματος πόδια και η κοντή ουρά του. Κατά την κολύμβηση ο λαιμός διατηρείται σε σχήμα δ, το ράμφος στρέφεται προς τα κάτω, ενώ τα ερετικά φτερά είναι ανασηκωμένα.

Τροφικές Συνήθειες :

Είναι αποκλειστικά φυτοφάγο είδος, τρέφεται με υδρόβια φυτά. Οι νεοσσοί τρέφονται και με ζωική τροφή όπως έντομα, σκουλήκια και μαλάκια.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ο Βουβόκυκνος προτιμά λίμνες και έλη και απαντάται σε κάθε μορφής υγρότοπους, παράκτιους και εσωτερικούς. Φωλιάζει στις όχθες λιμνών και ελών, σε μικρές νησίδες μέσα σε λίμνες ή σε καλαμώνες. Η φωλιά του κατασκευάζεται στο έδαφος ανάμεσα σε πυκνά καλάμια, στις παρυφές ρηχών νερών και από τα δυο φύλα και η διάμετρος της φθάνει το 1 μ. περίπου και ύψος 60-80 εκ. Δεν έχουν προσδιοριστεί για το είδος σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες στην Ήπειρο.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων γλυκού νερού (αποξηράνσεις, διαχείριση νερών, ρύπανση). Τα νεαρά πουλιά εμφανίζουν μεγάλη θνησιμότητα σε περιόδους έντονης παγωνιάς. Υποφέρει πολύ όταν υποστεί κακουχίες από τα εσωπαράσιτα.