Περιγραφή :

Έχει μήκος 70-83cm, άνοιγμα φτερούγων 175-205cm, και βάρος 2.450-2.718gr το αρσενικό και 3.160-4.530gr το θηλυκό. Διαγνωστικά στοιχεία είναι το κιτρινωπό στέμμα και ο αυχένας, ενώ ο υπόλοιπος χρωματισμός του φτερώματος είναι φαιόμαυρος με τους ώμους λευκούς. Η ουρά έχει 5-7 γκρίζες κάθετες λωρίδες, ενώ το κήρωμα και τα πόδια είναι κίτρινα. Τα ανώριμα άτομα έχουν φτέρωμα με καφέ ραβδώσεις ιδιαίτερα εμφανείς στα κάτω μέρη. Ο χρωματισμός των ενηλίκων ατόμων αποκτάται πλήρως σε ηλικία 6 ετών.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται με μικρά θηλαστικά κυρίως λαγόγυρους και τρωκτικά, μεσαίου μεγέθους πτηνά, σαύρες, φίδια, χελώνες και πτώματα. Οι ημερήσιες απαιτήσεις του σε τροφή ανέρχονται σε 400-600gr τροφή.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ο Βασιλαετός ζει σε πεδινές περιοχές μικρότερες των 500m σε υψόμετρο, με γεωργικές καλλιέργειες κατά προτίμηση και αραιή δενδρώδη βλάστηση, καθώς επίσης και σε θαμνότοπους και έλη. Σημαντικός πληθυσμιακός πυρήνας του είδους είναι το Δάσος της Δαδιάς στον Έβρο, ενώ στην Ήπειρο οι καταγραφές του είδους είναι περιοδικές και σπάνιες, κυρίως το χειμώνα στους μεγάλους υγροτόπους της περιοχής.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Οι κυριότερες απειλές του είδους είναι η καταστροφή των ώριμων δέντρων που λειτουργούν ως θέσεις φωλεοποίησης, και η εντατικοποίηση της πεδινής γεωργίας που καταστρέφει το ενδιαίτημα τροφοληψίας, όπως επίσης και η σύγκρουση με ανεμογεννήτριες στα αιολικά πάρκα και τις γραμμές υψηλής τάσης μεταφοράς ρεύματος.