Περιγραφή :

Έχει μήκος 38-42 εκ., άνοιγμα φτερούγων 60-67 εκ. και βάρος 470-730 γρ. το αρσενικό και 464-727 γρ. το θηλυκό. Το αρσενικό διακρίνεται από το σκούρο ερυθρόφαιο χρωματισμό του κεφαλιού, του λαιμού, των πλευρών και του στήθους. Ράμφος γκρίζο, μάτια λευκά. Κοιλιά και κάτω μέρος της ουράς λευκά, διαχωριζόμενα με πλατιά γκριζόφαια λωρίδα, ενώ το πάνω μέρος μελανόφαιο. Στις φτερούγες έχει μία λευκή επιμήκη λωρίδα, ορατή κατά την πτήση. Μάτια λευκά. Το θηλυκό μοιάζει με το αρσενικό αλλά έχει πιο άτονα χρώματα, ενώ τα μάτια του είναι καφέ.

Τροφικές Συνήθειες :

Είναι παμφάγο είδος, αν και μάλλον προτιμά φυτική τροφή (ριζώματα, βλαστούς, σπόρους κλπ), αλλά τρέφεται και με ζωικά είδη (προνύμφες εντόμων, ασπόνδυλα, μικρά μαλάκια και καρκινοειδή, μικρά ψάρια, γυρίνους, βατράχια κλπ). Τρέφεται σε ρηχά νερά με πλούσια βλάστηση είτε επιφανειακά ή βουτώντας σε μικρό βάθος (30‐100 εκ.).

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Αναπαράγεται κυρίως σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με μωσαїκό από καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση. Φωλιάζει στο έδαφος ανάμεσα σε πυκνά καλάμια, στις παρυφές ρηχών νερών ή σε επιπλέουσα βλάστηση. Σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες για το είδος στην Ήπειρο έχουν οριστεί οι ΖΕΠ στον Αμβρακικό κόλπο, στη λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και Κορακονήσια στα οποία είναι και είδος χαρακτηρισμού.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων γλυκού νερού (αποξηράνσεις, διαχείριση νερού, ρύπανση κλπ). Επίσης αρκετά άτομα πνίγονται από τυχαία παγίδευση σε δίχτυα ψαράδων