Περιγραφή :

Μακρόστενο ζώο με μεγάλη ουρά, καφέ χρώμα στο πάνω μέρος του σώματος και κρεμώδη κοιλιά και στήθος. Το μήκος της είναι 57 – 95 cm, χωρίς την ουρά η οποία έχει μήκος 35 – 45 cm. Το θηλυκό συνήθως είναι πιο μικρόσωμο από το αρσενικό. Το βάρος της μπορεί να φτάσει τα 7 - 12 kg (σπανιότερα τα 17 kg).

Τροφικές Συνήθειες :

Αναζητάει την τροφή της στο νερό όπου περνάει μεγάλο μέρος της ζωής της. Τρέφεται με ψάρια, βατράχια, μικρά θηλαστικά, πουλιά αλλά και με καβούρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς (καρκινοειδή κ.λπ.). Η βίδρα κυνηγάει πολλές φορές την ημέρα και καταναλώνει περισσότερο από 1 kg τροφή ημερησίως.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ενδιαιτάται σε ποτάμια, ρυάκια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και δελταϊκά οικοσυστήματα αλλά και σε αρδευτικά και αποστραγγιστικά κανάλια όπως συχνά συμβαίνει στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Μακεδονία. Βασική προϋπόθεση για την παρουσία της βίδρας σε μια περιοχή είναι η ύπαρξη γλυκού νερού. Οι βίδρες ζουν μεμονωμένα και κατέχουν επικράτειες που μπορεί να φτάνουν σε ευθεία τα 2 - 40 km. Το μήκος της επικράτειας εξαρτάται από τα διαθέσιμα τροφής ανάλογα με την εποχή.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Σημαντικές απειλές για το είδος αποτελούν η καταστροφή ή η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων της (αποξήρανση, ρύπανση, εγκιβωτισμός ποταμών, καταστροφή παρόχθιας βλάστησης κ.λπ). Η παράνομη αλιεία, η παράνομή θανάτωση και η τυχαία θανάτωση από διερχόμενα αυτοκίνητα αποτελούν δευτερεύουσες απειλές.