Περιγραφή :

Έχει μήκος 64-84 εκ., άνοιγμα φτερούγων 130-160 εκ. και βάρος 2,13-3,34 χγρ. το αρσενικό και 1,43-3,12 χγρ. το θηλυκό. Διακρίνεται από τη λευκή πλατιά λωρίδα, η οποία περιβάλλει τη βάση της πάνω σιαγόνας του ράμφους. Επίσης, στην κοιλιά εμφανίζονται έντονοι μαύροι χρωματισμοί ακανόνιστου σχήματος και, τέλος, τα πόδια είναι χρώματος πορτοκαλί.

Τροφικές Συνήθειες :

Είναι φυτοφάγο είδος και τρέφεται κυρίως με είδη όπως χλόη, διάφορα υδροχαρή φυτά, βρύα, σπόρους, μίσχους φύλλα και ρίζες διαφόρων φυτών (μούρα, βελανίδια) και δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι, ρύζι) και περιστασιακά με διάφορα έντομα μαλάκια και ασπόνδυλα. Οι ημερήσιες απαιτήσεις σε τροφή εί­ναι 650-800γρ. περίπου.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Κατά την περίοδο αναπαραγωγής ζει σε λίμνες ή έλη στην τούνδρα, αλλά και σε δάση κωνοφόρων. Κατά τη μετανάστευση ζει σε υγρά λιβάδια και πεδινές περιοχές με μόνιμα νερά ή παράκτιες περιοχές και εκβολές ποταμών και πάντα κοντά σε καλλιέργειες. Δεν έχουν προσδιοριστεί για το είδος σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες στην Ήπειρο.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Το είδος απειλείται από τη συρρίκνωση των βιοτόπων του, καθώς και από δηλητηρίαση εξαιτίας των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη γεωργική γη. Τέλος είναι είδος ευαίσθητο στη γρίπη των πτηνών.