Περιγραφή :

Έχει μήκος 140-160 εκ., άνοιγμα φτερούγων 205-235 εκ. και βάρος 7,4-10,3 χγρ. Το ράμφος του είναι κιτρινωπό και μαύρο στο άκρο του. Κατά την κολύμβηση ο λαιμός δεν κάμπτεται αλλά είναι όρθιος, ενώ τα ερετικά φτερά δεν είναι ανασηκωμένα.

Τροφικές Συνήθειες :

Είναι αποκλειστικά φυτοφάγο είδος. Τρέφεται με υδρόβια φυτά και σε περιόδους έλλειψης αυτών τρέφεται με γεωργικά φυτά.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Ο Αγριόκυκνος απαντάται σε υγρότοπους, λίμνες και σε συστήματα ποταμών. Φωλιάζει στις όχθες λιμνών και ελών, σε μικρές νησίδες μέσα σε λίμνες ή σε καλαμώνες. Η φωλιά του κατασκευάζεται στο έδαφος ανάμεσα σε πυκνά καλάμια, στις παρυφές ρηχών νερών και από τα δυο φύλα και η διάμετρος της φθάνει το 1 μ. περίπου και ύψος 60-80 εκ. Δεν έχουν προσδιοριστεί για το είδος σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες στην Ήπειρο.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων γλυκού νερού (αποξηράνσεις, διαχείριση νερών, ρύπανση). Τα νεαρά πουλιά εμφανίζουν μεγάλη θνησιμότητα σε περιόδους έντονης παγωνιάς.